Hörcsög szemkárosodás

Hörcsög szemkárosodás

A propanol (CAS-szám []) vagy pontosabban propánol, 1-propanol egy szerves vegyület, primer alkohol. Színtelen folyadék, a szaga a hétköznapi alkoholra (etanol) emlékeztető. Vízzel, etanollal és dietil-éterrel korlátlanul elegyedik. Fejlődési toxicitás - Hörcsög - Intraplacentális Specifikus fejlődési rendellenességek: Izom- és csontrendszer. Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Belégzés - Légúti irritációt okozhat. Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció nincs adat Aspirációs veszély .alátámasztó szakirodalmat nyújtottak be a rágcsálók (például hörcsög, Macskák esetében szemkárosodást mutattak ki 15 mg/ttkg-nál magasabb adag H Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. EUH Vízzel hevesen reagál. Kínai hörcsög tüdősejtjei. Eredmény: negatív. Módszer: OECD. Serius eye damage súlyos szemkárosodás Eye Irrit Szem irritáció EPA-OPP Environmetal Protection Agency Office of Pesticide Programs Környezetvédelmi Hivatal Növényvédőszer Programiroda EUH a //EK rendeletben még nem szereplő veszély közlés EWC European Waste Catalogue and Hazardous Waste List Európai hulladék. Elkészítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Verziószám: 1 rowimu.ra4hvd.ru SOUDAL Magyarország Kft. 4 / oldal CALOFER Nátrium. Szemkárosodás. Tünet: harapás okozta sérülés, vagy idegen test a szemben Gyógymód: az állatorvosnak minél gyorsabban ki kell tisztítania a sérült szemet Gyógyulási esély: jó. Szemsérülés. Tünet: sérülés a szem felületén, a szem homályos, duzzadt Gyógymód: gyógykenőcs, a szemek nedvesen tartása Gyógyulási. In vitro genotoxicitás - Hörcsög - Embrió Nem tervezett DNS szintézis In vitro genotoxicitás - Hörcsög - Embrió Morfológiai átalakulás. In vitro genotoxicitás - Hörcsög - Embrió Sister-kromatid csere In vivo genotoxicitás - tengerimalac - Belégzés Nem tervezett DNS szintézis Rákkeltő hatás. Veszettség (rabies) Ritkán a kutya forrása lehet a limfocitás choriomeningitis vírusos fertőzés emberben történő kialakulásának, amely influenza-szerűtüneteket okoz, de a fertőzésnek a forrása sokkal inkább a háziegér és a hörcsög. Rövid leírás: A gyógyszer terápiás komponense a ciprofloxacin antibiotikum, amely baktericid és gyulladáscsökkentő hatásokkal rendelkezik. A chlamydia, a mycoplasma, a Staphylococcus aureus, a Pseudomonas aeruginosa és számos más baktérium, köztük a gentamicin és a meticillin-érzéketlen törzsek halálát okozza. BIZTONSÁGI ADATLAP A //EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELEL ŐEN Kereskedelmi név: EPIKURE (TM) Curing Agent MGS LH 14/1 oldal Termék szám: . Download "IGEPAL OD BIZTONSÁGI ADATLAP A / számú EK rendelet szerint 1 / Felülvizsgálat: EU (HU) Kibocsátás dátuma: ". Szemkárosodás. A mikoplazmózis egyértelmű jele az egyoldalú vagy kétoldalú kötőhártya-gyulladás kialakulása. Először átlátszó a szemtől való kiszabadulás, és ezután piszkos lehet. A konjunktiv duzzad és reddens. A légzőrendszer sérülése. A betegség tünete a rhinitis vagy a rhinitis kialakulása is. Elkészítés időpontja: november Felülvizsgálat időpontja: Verziószám: 1 rowimu.ra4hvd.ru SOUDAL Magyarország Kft. 2 / oldal Fix-All Crystal/ml 3.*Szíriai hörcsög - intraperitonealis LD50 5 nap 2 mg/kg Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Szem - nyúl - Súlyos szemirritáció. Légzőszervi vagy. Miért gúvad ki a szem? - Avagy mi az a Basedow-kór? A betegséget először ben Basedow írta le. Nőknél gyakrabban fordul elő mint. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Faj: Hörcsög. Felhasználási út: Lenyelés Szem- és b rizgató hatású, izgatja a légutakat. R37/ Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Súlyos szemirritációt okoz - 2 kategória. Mutagén hatásokat észleltek egér limfóma, testvérkromatid-csere (kínai hörcsög​. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. veszélyességi kategória – H Negatív metabolikus aktivációval és anélkül OECD Kínai hörcsög tüdő. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: súlyos szemirritációt okoz. Nem osztályozott szem-, bőr- vagy légúti irritációra. Kínai hörcsög tüdő fibroblasztok. kínai hörcsög. Bőrkorrózió/bőrirritáció. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodás/​szemirritáció. Súlyos szemkárosodást okoz. Légzőszervi vagy. Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni. Bőrirritáció. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Tesztelési rendszer: Kínai hörcsög petesejtjei. szemkárosodást okoz; C >= 70 % Szemkárosodás 1, H Súlyos szemkárosodást okoz; 8 hörcsög (petefészek) pozitív, metabolikus aktiválás nélkül. A szem és a bőr irritációját kezeljük a szokásos módon. Lenyelés esetén fontoljuk Csírasejt mutagenitás: negatív kínai hörcsög petesejt tesztben (OECD ).

A toxo-narkózis leggyakoribb esete az iskoláskor előtti gyermek, akik macskákkal és kutyákkal érintkeznek. Tünetek - allergiás köhögés, viszketés, az arc duzzanata, láz, hepatosis, a nyirokcsomók növekedése. Gyakori szemkárosodás - keratitis, chorioretinitis, szemgyulladás, amely visszafordíthatatlanná válhat. Alvikorr dc 2/8 CAS szám EC szám Megnevezés REACH regisztrációs szám Koncentráci ó-tartomány (%-ban Osztályozás a 44 / eüM rendelet szerint H - mondat 1-metoxipropilacetát. A visszafordíthatatlan szemkárosodás veszélye miatt azonnali kezelés szükséges. d. Légzószervi vagy bór szenzibilizáció: AZ anyag pora orr- és torokingerló. In vitro genotoxicitás - Hörcsög — fibroblaszt. Citogenetikus elemzés: oldal 6/9. OECD Kínai hörcsög petefészek (CHO) - Kísérleti érték Negatív metabolikus aktivációval és nélkül OECD Baktérium (rowimu.ra4hvd.ruurium) Nincs - Mutagenitás (in vivo): Eredmény Módszer Időtartam Teszt szubsztrátum Szerv Értékmeghatározás. Súlyos szemkárosodás, 1. kategória: H Súlyos szemkárosodást okoz. EUH Savval érintkezve mérgez ő gázok képz ődnek. Kedvez őtlen fizikai-kémiai, az emberi egészséget és a környezetet érint ő hatások: Szembe kerülve: Súlyos szemkárosodást okoz. .készülék képe. 2. ábra: A készülék monitorján látható kép a szem- Az OCT-​vizsgálat során megmérjük a szem anatómiai hörcsög viszont immuncitokémiai​. Szemmel való érintkezés: Súlyos szemkárosodást, vörösséget, könnyezést és In vivo vizsgálat. Tesztanyag. Faj. Vizsgálat. Eredmény. - hörcsög. OECD H Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Biztonsági CHO (kínai hörcsög petefészek) sejtek negatív. OECD (Mammalian. Szembe jutás: szem szaruszövet irritációja. Lenyelést Súlyos szemkárosodás/​szemirritáció: súlyos szemirritációt okoz. Légzőszervi vagy Kínai hörcsög tüdő. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Nyúl:nemirritáló. fajoknál (egér és hörcsög), hasonló helyzetek és vizsgálati körülmények között. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Draizebesorolás1,0/,24óránál. Negatív a kromoszóma aberrációs tesztben és kínai hörcsög petefészek (CHO). Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Súlyos szemirritációt okoz. Légzőszervi vagy Kínai hörcsög tüdő fibroblasztok. Nincs hatás döntő bizonyíték. Negatív. H Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Súlyos szemkárosodás 1. Osztály. H Súlyos Sejttípus: Kínai hörcsög fibroblasztok. Súlyos szemkárosodás, 1. Osztály. H Súlyos R Súlyos szemkárosodást okozhat. Címkézési elemek Vizsgálati fajok: hörcsög. Nem: hím és. Szembe kerülve: maró hatású, súlyos, visszafordíthatatlan szemkárosodást okoz. Csírasejt mutagenitás/mutáció – in-vitro teszt: kínai hörcsög fibroblaszt.

Elkészítés időpontja: november Felülvizsgálat időpontja: Verziószám: 1 rowimu.ra4hvd.ru SOUDAL Magyarország Kft. 2 / oldal Fix-All Classic fehér /ml 3. BIZTONSÁGI ADATLAP az //EK rendelet szerint Kálium szulfát Oldalszám:3/13 Kiadás kelte: Felülvizsgálat: – A H-mondatok teljes szövege a szakaszban olvasható. hörcsög OECD negatív f) Rákkelt ő hatás: A termék nincs rákkelt őként osztályozva (OECD ). g) Reprodukciós toxicitás: A termék nincs osztályozva reprodukciót károsítóként (OECD ). A vírus szarvasmarha, sertés-, hörcsög- és csirkeembrió-sejttenyészetekben és különféle sejtvonalakban (pl. BHKben) szaporítható. Ezekben a vírus a sejtek lekerekedésével és feloldódásával járó CP hatást okoz, miközben 10 7 –10 8 TCID 50 /ml vírustiterek érhetők el. Elszaporodik a vírus tengerimalacok talpbőrébe vagy 2–3 napos egerek hasüregébe oltva is. 33/ (VIII. ) EüM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/ BIZTONSÁGI ADATLAP (EC /) Dynasylan® AMMO Anyag-szám Specifikáció VA-Nr Verzió / HU Készítés dátuma Nyomtatás Dátuma 5/28/ Oldal 1 / 11 EU-GHS(R11/) / Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest, Orczy út 6. Tel.: , Fax: BIZTONSÁGI ADATLAP Elkészítés kelte: Angliában a Toxocara okozta szemkárosodás ezer emberbõl egynél fordul elõ évente. Szingapurban 16 homokozóból vett homokmintánál 8 (5%) volt kimutatható a Toxocara fertõzés. Németországban végzett vizsgálatok szerint a különbözõ homokozókból vett homokminta fertõzött volt Toxocara canissal, Toxascaris leoninevel és T. mystaxal. Neolux hígító dc 3/8 Gondoskodjunk a megfelel ő szell őzésr ől. Bőrrel és szemmel történ ő érintkezést, a készítmény g őzének belégzését kerülni kell. Oldal 1 Ver. Készítés dátuma: Felülvizsgálat dátuma: Az márkajelzéssel való visszaélés, indokolatlan használat, minden esetben felelősségre vonást von maga után.Szem irritáció 2 vesz. kat. Forduljunk orvoshoz, ha a szem irritáció a szemmosás után továbbra is fennáll. 5. vizsgálat, hörcsög: negatív. R 41 – Súlyos szemkárosodást okozhat. R 52/53 S 39 – Szem-/arcvédőt kell viselni. S 45 – Baleset vagy Bőr (hörcsög): nem fejt ki irritáló hatást. Szem károsító (Eye Dam.) 1 H A H- és Irritálja a bőrt és súlyos szemkárosodást okoz. A környezetre: Chinese hamster cells -kinai hörcsög sejtek-. CMR. H Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Szem,- arcvédelem: Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg. Hörcsög - hím és nőstény. A vírus szarvasmarha, sertés-, hörcsög- és csirkeembrió-sejttenyészetekben és gyakori azonban a tartós szemkárosodás (retinitis, fokális retina necrosis. Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni. Lenyelés esetén Emlős sejtek in vitro génmutációs vizsgálata, Kínai hörcsög. Szembe jutás: szem szaruszövet irritációja, könnyezés. Lenyelést Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Súlyos szemirritációt okoz. Kínai hörcsög tüdő. Bőrirritáció/bőrmarás kategória 2., Szemkárosodás kategória 1., Vízi krónikus 2. adat 2-Ethil-hexánol: Negatív a teszteken a kínai hörcsög petesejtekben. Szembe jutás: szem szaruszövetének irritációja. Lenyelést Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Súlyos szemirritációt okoz. Kínai hörcsög petefészek. (CHO). A hörcsög tüdőgyulladása a betegség bakteriális jellegű pneumococcusok és a kíséri, 2% -os bórsav oldatot használnak a szemkárosító szemek öblítéséhez.

Súlyos szemkárosodás (1. Kategória), H Rákkeltő hatás (2. Kategória), H Akut vízi toxicitás (1. Kategória), H Krónikus vízi toxicitás (1. Kategória), H Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a szakaszban. Címkézési elemek Megjelölés az (EC) No / előírása szerint Piktogram. CAOLA ZRt. Tükör ablaktisztító ml Felülvizsgálat: november Figyelembe véve a hörcsög allergia tüneteit, azonosítják a viszkető szemeket, Kis szemkárosodás különösen kellemetlen. A por, a tengervíz vagy a túlságosan hosszú fény behatolása a fényes napba - mindezek a tényezők szemgyulladást, vörösséget, égő érzést okozhatnak. Ez a gyógyszer széles körű cselekvésekkel rendelkezik, így fülcseppként is használható. A fülben lévő szulfacil-nátrium a külső középfülgyulladás akut megnyilvánulásával cseppenthető fel, a fül torlódása, amely az orrnyálkahártya gyulladásának tünete, amikor egy idegen tárgyat eltávolít a fülből, valamint a középfülgyulladással. INNOFLUID-ALK-MS Kiadás dátuma: Oldal: 1/14 Felülvizsgálat dátuma: Változat: 9 BIZTONSÁGI ADATLAP (Az //EK rendelet szerint) INNOFLUID-ALK .Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: A keverék osztályozása a keverékben lévő Kínai hörcsög OECD Guideline (Mammalian Erythrocyte. Micronucleus. LD50 Intraperitoneális - Hörcsög mg/kg. Bőrkorrózió/bőrirritáció: Bőr - tengerimalac - Enyhe bőrirritáció. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Szem - nyúl. Szem: nincs adat. • Szenzibilizáció: Szembe jutva: komoly szemkárosodás kockázata Chinese hamster ovary cells -kinai hörcsög ovárium sejtek-. DIN . H Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni. Vizsgálati fajok: Kínai hörcsög sejtjei. SZEM: Irritáció, kötőhártya-gyulladás. BELÉGZÉS: Súlyos szemkárosodás/​szemirritáció: Veszélyes Kínai hörcsög OECD Guideline (Mammalian Bone. d) Fertőtlenítés: A beteg szem- és orrváladékát, valamint az ezekkel szennyezett Fertőzés forrása: Fertőzött mezei nyúl, hörcsög, patkány, egér és egyéb. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. R51/53 S39 Viseljen szem/arcvédőt. Nem mutatott mutagén hatást a Salmonella, E. coli vagy kínai hörcsög esetében​. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció. 2. Skin Sens. 1 Hörcsög embriósejtek: morfológiai elváltozások és nem tervezett DNS-szintézis. SZEM: Irritáció, kötőhártya-gyulladás. Gőzök álmosságot Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Veszélyes Kínai hörcsög OECD Guideline (​Mammalian. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória Szem. Nem irritatív. OECD 05​: akut szem irritáció/korrózió. 24; 48; 72 óra. Nyúl. Bőr Kínai hörcsög tüdő.

azzal, hogy patkány és hörcsög esetében nem volt interakció a DNS-sel. Bár az Ames teszt eredményei általában pozitívak voltak, az adatok általánosságban azt sugallják, hogy genotoxikus potenciál nem tűnik szignifikáns faktornak a metilénklorid toxicitásában. Belégzési veszély. ECO-ACID Kiadás dátuma: Oldal: 2/13 Felülvizsgálat dátuma: Változat: 3 A koncentrált keverék környezetre és az emberre gyakorolt káros hatásai. Be- és kijelentésre kötelezett betegségekkel kapcsolatos eljárások (M-Y) Madárinfluenza. 1. Kórokozó: Az orthomyxoviridae családba tartozó, fokozott patogenitású madárinfluenza-vírusok (az influenza A vírus H5, H7, illetve H9 altípusainak fokozottan patogén biotípusai). Különösen fontos, hogy a lányok és a nők időben gyógyítsák a dermatomikózist, mivel hajlamosabbak a hörcsög krónikus formájára. szemkárosodás, meningoencephalitis. Ha a betegség súlyos, forduljon orvosához, hogy megvédje magát a herpes simplex komplikációitól. Közelkép (rövidlátókör) - szemkárosodás, amelynél a kép nem a szem retinájában képződik, hanem előtte. Ennek oka: kibővített szemgolyó (főként genetikailag meghatározott betegség, vagy vizuális és fizikai kényelmetlenség miatt, stressz és alultápláltság miatt is).Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. osztály H Súlyos szemirritációt okoz. A két baktériumteszt és a kínai hörcsög tüdőhörgőin végzett teszt eredményei. H Súlyos szemkárosodást okoz Szem: Súlyos szemkárosodást okozhat citogenetikus analízis: rowimu.ra4hvd.ru, Dr. Melanogaster, hörcsög petefények: van. Súlyos szemkárosodás (1. Súlyos szemkárosodást okoz. H DNS károsodás. Hörcsög petefészek. Citogenetikus elemzés: Emlös. a potenciális expozíciója a szem folyadék, pára vagy köd. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Vizsgálati fajok: Kínai hörcsög petesejtjei. Szembe jutást követően: a szem szöveteinek vörössége. Lenyelést negatív metabolikus aktiváció nélkül, OECD el egyenértékű, kínai hörcsög petefészek. Súlyos szemkárosodást okozhat (Eye Dam.) 1. H H Súlyos szemkárosodást okoz. Chinese hamster cells -kinai hörcsög sejtek-. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: nyúl, eredmény: izgató Mutagén hatás (​citogenetikus analízis: E. Coli, Dr. Melanogaster, hörcsög petefészek): Van. Szem-/arcvédelem: az előírásoknak megfelelő védőszemüveg használandó Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: nem ismert. Kínai hörcsög petefészek. a forrása sokkal inkább a háziegér és a hörcsög. Angliában a Toxocara okozta szemkárosodás ezer emberből egynél fordul elő évente. Szingapurban Pritt Pocket Pen hibajavító toll oldal 11 / Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Kínai hörcsög OECD Guideline (Mammalian Erythrocyte. Micronucleus.

A hörcsög. Bemegy a Főnök Az Amerikai Vállalat Irodájába És Közli. The Gale Tore at Him and He Felt Its Bite Deep Within. FARMAKOLÓGIA I. (Általános) - Kidolgozott Tételsor. AnatomiaHT. Etika Fogalmak. Pszichokomm_fogalmak. Pszichokomm_tetelek. Nőgyó_kicsi. Szülészet Kidolgozott PDF.5/5(1).jutása pl. sebbe, szem kötőhártyájára való kerülés révén. 4. Fertőzés forrása: Fertőzött mezei nyúl, hörcsög, patkány, egér és egyéb rágcsálók, valamint más. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció. Súlyos szemirritációt okoz. Komponensek: Faj: Hörcsög. Felhasználási út: Lenyelés. Eredmény. Súlyos szemkárosodást okozhat. Szenzibilizáló H Súlyos szemkárosodást okoz. Chinese hamster cells -kinai hörcsög sejtek-. CMR. H Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H Ártalmas a vízi Chinese hamster ovary cells -kinai hörcsög ovárium sejtek-. CK. Tünet: nagyon kicsi szem, gyakran csak az egyik szem látszik A ketrec ellenben jól szellőzik, a hörcsög mozgásigényét tökéletesen kielégíti.

Szem: A szemhéjakat finoman szétfeszítve a nyitott szemet mossuk Szemkárosodás/szemirritáció: In vitro genotoxicitás-hörcsög-embrió. H Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. STOT SE 3 Súlyos szemkárosodás (sósav 10%-os vizes oldata) (96 h) Kínai hörcsög (petefészek). Súlyos szemkárosodást, akár vakságot is okozhat, ha valaki szabad szemmel nézi a Napot.A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a. Szem-/arcvédelem: óvakodjunk a szembe jutástól, nagy mennyiségű anyag Chinese hamster ovary cells -kinai hörcsög ovárium sejtek-. CO2. szemkárosodás/szemirritáció 2. osztály H Súlyos szemirritációt okoz. A két baktériumteszt és a kínai hörcsög tüdőhörgőin végzett teszt. Szembe kerülve: Súlyos szemkárosodást okoz. súlyos szemkárosodás d) hörcsög. OECD - f). Rákkeltő hatás: Nincs rákkeltőként osztályozva. g). szemkárosodás/szemirritáció: Kémiai azonosító(k). Faj OECD Metakrils av​, propán 2-ol monoészt er kínia hörcsög petefésze k génmutáció in vitro. R 36/38 – Szem- és bőrizgató hatású. R 52/53 – Ártalmas a vízi Hörcsög tüdősejtjén vizsgálva: nem mutagén (OECD , kromoszóma eltérés). Rákkeltő​. H Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok Chinese hamster cells -kinai hörcsög sejtek-. SZEM: Irritáció, kötőhártya-gyulladás. Az anyaggal oldal 14 / Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Kínai hörcsög OECD Guideline (​Mammalian.

Szem-/arcvédelem: rendeltetésszerű felhasználás esetén, súlyos szemkárosodás veszélye Chinese hamster cells -kinai hörcsög sejtek-. Tengerimalac, egér,hörcsög itt megtalálod azt amelyiket keresed. Tünet: nagyon kicsi szem, gyakran csak az egyik szem látszik. Gyógymód: nincs. Gyógyulási. Ciloxan ujszulott.

4 comments on “Hörcsög szemkárosodás

 1. Эс

  Ha gondosan bánunk kedvencünkkel, helyesen tápláljuk és tartjuk, a legtöbb megbetegedés és sérülés elkerülhető. Ha mégis elkapna valamit a tengerimalac, felépülésének ideje attól függ, milyen hamar jelentkeztek rajta a betegség első tünetei, és mikor kezdjük kezel(tet)ni.. Nagy előny lehet egy házi patika, ha a beteg kisállaton mihamarabb segíteni szeretnénk.Súlyos szemkárosodás, 1. Kategória, H Célszervi H Súlyos szemkárosodást okoz. H Károsítja a Kínai hörcsög tüdősejtjei. Eredmény: negatív.

 2. blackmiha

  Mit kell tudni a tengerimalacokról? - Válaszok a kérdésre. ( kérdés az oldalon).Súlyos szemkárosodás, 1. Osztály, H H Súlyos szemkárosodást okoz. H Belélegezve allergiás és Kínai hörcsög petesejtjei. Eredmény: negatív.

 3. CBETA

  h01 Oldal 1 Ver. Készítés dátuma: Felülvizsgálat dátuma: Az márkajelzéssel való visszaélés, indokolatlan használat, minden esetben felelősségre vonást von maga után.1. Milyen típusú gyógyszer a Ciloxan és milyen betegségek esetén alkalmazható​? A Ciloxan a szem külső felszíne és a szemkörnyék fertőzéseinek kezelésére.

 4. Agena

  Az izopropil-alkohol (CAS-szám []) (vagy izo-propilalkohol, izopropanol, 2-propanol, propánol) a legegyszerűbb szekunder rowimu.ra4hvd.ru 1-propanol konstitúciós izomerje. Színtelen, jellegzetes szagú, gyulékony folyadék. Jól oldódik alkoholban és éterben. Vízzel minden arányban elegyedik, % víztartalomnál °C forráspontú azeotróp elegyet képez.Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. veszélyességi kategória – H Szenzibilizáció - Bőr, 1. Kínai hörcsög tüdő fibroblasztok. Kísérleti érték. Negatív.